Restaurantens privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan restauranten behandler dine personoplysninger når du bestiller varer hos os og/eller giver samtykke til at modtage vores nyheder og tilbud.

Vi giver dig disse oplysninger, idet vi er forpligtet til det i overensstemmelse den Europæiske Unions generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Dataansvarlig

Restauranten er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med vores registrering af samt kommunikation med dig om dine ordrer, samt for evt. udsendelse af forskelligt markedsføringsmateriale til dig. Du kan finde kontaktoplysninger på vores hjemmeside.

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Når du bestiller varer hos os og/eller giver samtykke til at modtage vores nyheder og tilbud, modtager vi dine personoplysninger fra det lokale OrderYOYO-selskab i det land, hvor du befinder dig, herunder OrderYOYO ApS (for Danmark), OrderYOYO Ireland Limited (for Irland) eller OrderYOYO Limited (for Storbritannien) (OrderYOYO), som du selv har givet til OrderYOYO. Vi behandler dine personoplysninger i de nedenstående situationer.

Registrering og forberedelse af samt kommunikation om din ordre

I denne forbindelse behandler vi dit navn, dine kontakt- og leveringsoplysninger, betalingsoplysninger samt oplysninger om den ordre, du har gennemført. Behandlingen sker for, at vi kan forberede dine bestilte varer samt sende dig beskeder om levering mv. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan levere og informere dig om levering af dine varer i overensstemmelse med den aftale, vi har indgået med dig (din ordre).

Vi kan desuden bruge dine kontaktoplysninger til at besvare evt. spørgsmål fra dig i relation til din ordre. Retsgrundlaget for denne behandling er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne yde kundeservice, herunder håndtere kundehenvendelser.

Udsendelse af elektronisk markedsføring

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring, behandler dit navn og din e-mailadresse med henblik på at kunne sende dig nyheder og tilbud om vores varer. Retsgrundlaget for behandlingen er markedsføringslovens § 10, idet vi kun udsender elektronisk markedsføring, hvis du har givet samtykke hertil.

Modtagere af dine personoplysninger

I forbindelse med håndteringen af dine ordrer, kan vi overlade dine personoplysninger til vores databehandlere (leverandører af system, hosting, markedsføringsaktiviteter mv.), herunder OrderYOYO, som bl.a. står for registrering af ordrer samt udsendelse af beskeder og markedsføringsmails på vores vegne.

Derudover kan vi videregive dine personoplysninger til vores eksterne samarbejdspartnere (fx transport-/kurerfirmaer, som skal levere de bestilte varer) samt OrderYOYO (som er dataansvarlig for bl.a. de oplysninger, som du har givet ved gennemførsel af din ordre og/eller oprettelsen af din profil mv.).

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

I forbindelse med overladelsen af oplysninger til vores databehandlere, kan vi overføre dine personoplysninger til USA, Ukraine, Serbien og Filippinerne. Overførselsgrundlaget er Kommissionens afgørelse af 5. februar 2010 om standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF, idet vi har indgået sådanne standardkontraktbestemmelser med de relevante modtagere af oplysningerne.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne slettes hos restauranten umiddelbart efter, at din ordre er færdigbehandlet/leveret og du har modtaget besked herom. På tilsvarende vis slettes oplysningerne hos restauranten umiddelbart efter, at vi har sendt markedsføringsmateriale ud.

Dine rettigheder mv.

Du har efter GDPR en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, herunder retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af behandling af dine personoplysninger, ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, samt ret til dataportabilitet. Du skal dog være opmærksom på, at vi alene behandler dine personoplysninger i en kort periode, og at mange af dine rettigheder alene er relevante i den korte periode, hvor vi behandler dine personoplysninger.

Du kan kontakte os via den kontaktinformation, som du finder på vores hjemmeside, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder. Hvis du ønsker at bruge dine rettigheder overfor OrderYOYO (fx i forhold til dine profiloplysninger), skal du kontakte OrderYOYO.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Retten til at trække samtykke tilbage (frameldelse af markedsføring)

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyheder eller tilbud fra os, kan du trække dit samtykke tilbage ved at framelde dig markedsføring i de enkelte beskeder, du modtager, eller ved at kontakte os direkte på de oplysninger, der fremgår af hjemmesiden.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling indtil tilbagekaldelsen. Din tilbagekaldelse af samtykket har derfor kun virkning for fremtiden.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår af hjemmesiden.