Skip to main content

Privacy Policy (ENGLISH)

This Application (“My Business by OrderYOYO”) is delivered by OrderYOYO as a service offering for partners of OrderYOYO to access information about the performance of OrderYOYO’s restaurant partners’ businesses. This service is provided by OrderYOYO at no additional cost than
the commission charges agreed between OrderYOYO and their restaurant partners. Any terms not defined in this Privacy Policy are defined in our Restaurant Partner Agreement with you. This Privacy Policy is intended to inform restaurant partners of OrderYOYO of our policies of
collecting, using, and disclosing information when using the services provided in My Business byOrderYOYO.

By using My Business by OrderYOYO you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The information that we collect is used for providing and improving My Business by OrderYOYO. We will not use or share this information with anyone except as described in this
 Privacy Policy.

Information Collection and Use

When accessing My Business by OrderYOYO, we require you to provide us with identifiable information by logging in with your Restaurant ID and Printer ID as provided separate to this service upon entering into a Restaurant Partner Agreement with OrderYOYO.

Information that we collect automatically:
My Business by OrderYOYO uses a third-party service that may collect information used to identify your usage of the application. Link to the privacy policy of the third party service providers used by the application can be found here: Google Analytics for Firebase.

In addition to the aforementioned third-party service, the following services are used to collect usage information automatically:

• Access Network State – allows the application to access information about networks;
• Get Accounts – allows access to the user accounts stored in a device. This helps us offering authentication option in our application;
• Manage Accounts – allows the application to perform operations like adding and removing accounts and deleting their password;
• Use Credentials – allows the application to retrieve a token even in cases it isn’t available in the cache;
• Internet – allows application access to the Internet.

Log Data

In case of an error when using My Business by OrderYOYO, we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system
version, the configuration of My Business by OrderYOYO, the time and date of your use, and other statistics.

Cookies
Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

My Business by OrderYOYO does not use these cookies explicitly. However, the application may use third party code and libraries that use cookies to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of My Business by OrderYOYO.

Security

We value your trust in providing us your user credentials as described in the section “Information Collection and Use”. We are striving to use commercially acceptable means of protecting it.

Links to Other Sites

My Business by OrderYOYO may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not always operated by OrderYOYO. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of such sites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Changes to This Privacy Policy

We may update this Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact us
If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:
• by writing to us at:
OrderYOYO ltd.
56
Princess Street
Manchester, M1 6HS
United Kingdom
• by email at: privacy@orderyoyo.com

———————————————————————–

Privatlivspolitik (DANSK)
Denne applikation (”My Business by OrderYOYO”) leveres af OrderYOYO som en service til OrderYOYO’s restaurant partnere. Herved får OrderYOYO’s restaurant partnere adgang til deres kommercielle data og performance ved brug af OrderYOYO’s øvrige tjenester. Applikationen leveres af OrderYOYO uden yderligere omkostninger udover de allerede aftalte kommercielle betalinger, der er aftalt mellem OrderYOYO og dennes restaurant partnere. Eventuelle vilkår, der ikke er defineret i denne privatlivspolitik, er defineret i vores restaurant partneraftaler.

Denne privatlivspolitik har til formål at oplyse OrderYOYO’s restaurantpartnere om vores generelle politikker for indsamling, brug og videregivelse af oplysninger, når du bruger tjenesterne i My Business by OrderYOYO.

Ved at bruge My Business by OrderYOYO, accepterer du indsamling og brug af oplysninger i henhold til denne politik. De oplysninger, vi indsamler, bruges til at levere og forbedre My Business by OrderYOYO. Vi vil ikke bruge eller dele disse oplysninger med nogen — undtagen som beskrevet i denne privatlivspolitik.

Indsamling af oplysninger
Når du tilgår My Business by OrderYOYO, deler du identificerbare oplysninger med os ved at logge ind med dit Restaurant-Id og Printer-Id, som leveres separat fra denne tjeneste ved indgåelsen af en restaurant partneraftale med OrderYOYO.

Oplysninger, vi indsamler automatisk:
My Business by OrderYOYO bruger en tredjepartstjeneste, der kan indsamle oplysninger, som anvendes til at fastlægge din brug af applikationen. Et link til privatlivspolitikken for de tredjeparts-tjenesteudbydere, applikationen bruger, kan findes her: Google Analytics for Firebase.

Udover den førnævnte tredjepartstjeneste anvendes følgende tjenester til automatisk indsamling af brugsoplysninger:
• Access Network State — gør det muligt for applikationen at tilgå oplysninger om netværk;
• Get Accounts — giver adgang til brugerkonti, der er gemt på din enhed. Dette hjælper os med at tilbyde muligheder for godkendelse i denne applikation;
• Manage Accounts — tillader applikationen at foretage handlinger såsom at tilføje og fjerne konti samt slette disses adgangskoder;
• Use Credentials — gør det muligt for applikationen at hente et token, selv i tilfælde hvor det ikke er tilgængeligt i cachen;
• Internet — giver applikationen adgang til internettet.

Logdata
I tilfælde af fejl ved anvendelse af din brug af My Business by OrderYOYO, indsamler vi data og oplysninger (via tredjepartsprodukter) om din telefon kaldet ”logdata”. Disse logdata kan indeholde oplysninger såsom din enheds internetprotokol-adresse (”IP”-adresse), enhedens navn, operativsystemets version, konfigurationen af My Business by OrderYOYO, tid og dato for din anvendelse samt andre statistikker.

Cookies
Cookies er filer med en lille mængde data, der er almindeligt anvendt som anonyme, entydige identifikatorer. Disse sendes til din browser fra de hjemmesider, du besøger, og gemmes på enhedens interne hukommelse.

My Business by OrderYOYO bruger ikke eksplicit disse cookies. Dog kan applikationen bruge kode og biblioteker fra tredjeparter, der anvender cookies til at indsamle oplysninger og forbedre deres tjenester. Du har mulighed for enten at acceptere eller afvise disse cookies og få at vide, hvornår en cookie bliver sendt til din enhed. Hvis du vælger at afvise vores cookies, vil dele af My Business by OrderYOYO kunne være uanvendelige.

Sikkerhed
Vi værdsætter den tillid, du viser os ved at give os dine legitimationsoplysninger, som det beskrives i afsnittet ”Indsamling og brug”. Vi stræber efter at beskytte disse på forretningsmæssigt rimelige måder.

Links til andre hjemmesider
My Business by OrderYOYO kan indeholde links til andre hjemmesider. Hvis du klikker på et tredjepartslink, vil du blive dirigeret til den pågældende hjemmeside. Bemærk, at disse eksterne hjemmesider ikke altid drives af OrderYOYO. Derfor råder vi dig på det kraftigste til at gennemgå privatlivspolitikken for sådanne sider. Vi har ingen kontrol over, og påtager os dermed ikke ansvar for indhold tilhørende tredjeparter.

Ændringer i denne fortrolighedspolitik
Vi opdaterer denne privatlivspolitik fra tid til anden. Derfor rådes du til at gennemgå denne side med jævne mellemrum for at se eventuelle ændringer. Vi vil underrette dig om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den nye privatlivspolitik på denne side. Sådanne ændringer træder i kraft, umiddelbart efter at de er lagt ud på denne side.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os
• ved at skrive til os på: OrderYOYO
Masnedøgade 26
2100 København
Danmark
• via e-mail på: privacy@orderyoyo.com